Usługi
księgowe


 • Karta podatkowa
 • Książki przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Księgi handlowe
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych
 • Roczne rozliczanie działalności
 • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Obsługa płacowa

 • Deklaracje ZUS
 • Listy płac
 • Rozliczanie PIT
 • Składki ZUS
 • Deklaracje ZUS
 • Listy płac
 • Rozliczanie PIT
 • Składki ZUS


Obsługa płacowa


Obsługa kadrowa

 • Dokumentacja kadrowa
 • Dokumentacja urlopowa
 • Sporządzanie umów o pracę
 • Świadectwa pracy
 • Umowy cywilnoprawne

Obsługa
kadrowa


 • Dokumentacja kadrowa
 • Dokumentacja urlopowa
 • Sporządzanie umów o pracę
 • Świadectwa pracy
 • Umowy cywilnoprawne


Doradztwo podatkowe

 • Deklaracje podatkowe
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rozliczenia publicznoprawne
 • Sporządzanie deklaracji VZM
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Sprawozdawczość, m.in. dotycząca korzystania ze środowiska
 • Deklaracje podatkowe
 • Optymalizacja podatkowa
 • Rozliczenia publicznoprawne
 • Sporządzanie deklaracji VZM
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Sprawozdawczość, m.in. dotycząca korzystania ze środowiska


Doradztwo podatkowe


Obsługa biznesowa

 • Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej
 • Zgłoszenia aktualizacyjne
 • Zgłoszenia identyfikacyjne

Obsługa
biznesowa


 • Zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej
 • Zgłoszenia aktualizacyjne
 • Zgłoszenia identyfikacyjne


Pozostałe


Pozostałe


Zadzwoń
do nas!

+48 501 422 432